Fontos tudnivalók

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alhambra Tours Utazásközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Attila utca 15., cégjegyzékszám: 13-09-150392; cégjegyzéket vezető bíróság: Pest megyei Törvényszék cégbírósága, adószáma: 23527898-2-13, elérhetőségek: info@alhambratours.hu, +36 26 330 978, továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott „Utalványok” szolgáltatást igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

MEGHATÁROZÁSOK

A jelen ÁSZF-ben nagy kezdőbetűvel használt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Utalvány: A Kibocsátó, vagyis az Alhambra Tours Kft. által előállított, meghatározott pénzösszeggel megjelölt, nem névre szóló, egyedi azonosító jelekkel ellátott utalvány, amelynek mindenkori birtokosa az Érvényességi Időn belül, a Kibocsátási Érték erejéig jogosult a kibocsátónál forgalmazott termékek vagy nyújtott szolgáltatások vételárát kiegyenlíteni, minden további fizetési kötelezettség nélkül.

Utalvány érték: Az a mindenkori összeg, amelynek az erejéig az utalvány mindenkori birtokosa még jogosult az egyes termékek és szolgáltatások vételárát kiegyenlíteni.

Elszámoló Nyilvántartás (a továbbiakban ENY): A Kibocsátó által kezelt elszámoló és nyilvántartó rendszer, amelyen keresztül valós időben, a Beváltás, az egyéb Tranzakciók, az Érvényességi Idő, továbbá az utalvánnyal kapcsolatban végzett bármely más művelet nyomon követhető.

Érvényességi Idő: A kiállítástól számított 1 éves időszak, amíg az utalvány felhasználható.

Utalvány birtokos: Az a személy, akinek az utalvány birtokában van.

Kibocsátó: Az Alhambra Tours Utazásközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Attila utca 15., cégjegyzékszám: 13-09-150392)

Kibocsátási Érték: A Ügyfél által meghatározott tetszőleges Kibocsátási Értékkel állítható ki.

Szerződéses partnercég: A Kibocsátóval szerződéses jogviszonyban álló partner üzlet vagy szolgáltató, mely jogosult és köteles az erre irányuló szerződés időtartama alatt az utalványok beváltását követően a Kibocsátó által megrendelt szolgáltatások vagy termékek a vevő részére átnyújtani.

Ügyfél vagy Vevő: Aki saját vagy harmadik fél részére a Kibocsátási Értéket, mint vételárat megfizeti.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Kibocsátó által Magyarország területén kibocsátott valamennyi utalványra, továbbá az azzal összefüggő valamennyi kereskedelmi ügyletre.

1.2. Az utalvány szolgáltatást igénybevételére a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon van lehetőség.

1.3. Az utalvány szolgáltatást igénybe venni bárki jogosult, aki azt saját vagy harmadik fél részére megvásárolja, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés az utalvány kiállításával jön létre. A Felek között magyar nyelven létrejött szerződés szóban kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma minden ügylet esetében szóbeli átadásra kerül, valamint elérhető, írott formában a Kibocsátó webes oldalán.

2. Utalvány típusok

2.1. Többcélú utalvány
Minden a Kibocsátó partner kínálatában szereplő szolgáltatás, termék vásárlására alkalmas utalvány.

3. Utalvány megvásárlása

3.1. Az utalvány megvásárlása csak személyesen lehetséges a Kibocsátó telephelyén (2085 Pilisvörösvár, Fő út 18.), melynek ellenértéke készpénzes vagy banki átutaláson keresztül fizethető.

4. Utalvány kiállítása

4.1. Az utalvány mindössze egy alkalommal, tetszőleges pénzösszeggel jelölhető meg. A vásáslással az Ügyfél megbízza a Kibocsátót, hogy a Kibocsátó szerződéses partnereinek meghatározott termékeinek és szolgáltatásainak az ellenértékét a terméket, vagy szolgáltatást megvásárló személy helyett kiegyenlítse.

Az utalványra a kiállítás során megjelölt összeget a Kibocsátó utalványként tartja nyilván. Az utalványon megjelölt pénzösszeg erejéig az utalványbirtokos jogosulttá válik az adott Elfogadópartner(ek) termékeinek és szolgáltatásainak igénybevételére minden további fizetési kötelezettség nélkül. Az utalványon feltüntetett pénzösszeg a kiállítástól számított egy évig használható fel. Ezen időtartamot követően az utalványon megjelölt összeg levásárlására, illetve Kibocsátó általi visszautalására nincs mód. Az utalvány felhasználási ideje nem hosszabbítható meg.

4.2. Az Ügyfél, illetve az utalványbirtokos magán az utalványon ellenőrizheti az utalványon szereplő értéket, illetve lejáratának dátumát.

5. Utalvány beváltása

5.1. A beváltásra – tekintettel arra, hogy a Kibocsátó nem névre szóló utalványokat forgalmaz –a mindenkori utalványbirtokos jogosult. Előfordulhat, hogy az utalvánnyal igénybe venni szándékozott szolgáltatást a Kibocsátón, valamint a szolgáltatást nyújtó partneren kívülálló okokból következően (pl. időjárás, kapacitás hiány vagy egyéb okok miatt) az utalvány birtokos nem tudja igénybe venni. Amennyiben az utalványbirtokos által kiválasztott termék, szolgáltatás nem elérhető, úgy annak egy másik terméket, szolgáltatást kell választania. Az utalványt a beváltási idő elmúlásával nem áll módunkban elfogadni.

6. Termékszavatosság, jótállás

6.1. Az Ügyfél által kezdeményezett jogérvényesítés minden esetben az Ügyfél és a választott partner között lehetséges, melyben a Kibocsátó az Ügyfél kérésére közvetítő szerepet vállalhat.

6.2. Kibocsátó kizárólag azért vállal felelősséget, hogy az utalvány, a partnernél mindenkor érvényes ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel és módon beváltható. Ezen túlmenően azonban Kibocsátó nem vállal felelősséget az utalvánnyal igénybe vehető szolgáltatásért, vagy az azzal megvásárolható termékekért. Kibocsátó felelőssége nem terjed ki az Ügyfél és a szerződött partnercég között létrejött jogviszonyért. Kibocsátó nem vállal felelősséget az Ügyfél és a szerződött partnercég között létrejött jogviszonyból (szerződésből) eredő követelésekért, a szerződés teljesítéséért, annak módjáért, a szerződés tárgyáért, a szerződő felek személyéért. Ebből a jogviszonyból (szerződésből) eredően kártérítési felelősség Kibocsátót nem terhelheti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Alhambra Utazási Iroda oldalain megjelenített utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A foglalási szándék leadásával személyesen, telefonon vagy levélben megadott, a foglalás szándékára utaló nyilatkozat nem hoz létre utazási szerződést. Az utazási szerződés az utas és az utazásszervező között, a foglalásra adott visszaigazolással, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint és kizárólag csak az utazási díj esedékes mértékű előlegének megfizetése után jön létre, az utazásszervező ÁSZF-jében foglaltak szerint. Fizetés elmulasztása esetén a lefoglalt utat nem áll módunkban az utazásszervezőnél lefoglalni és visszaigazolni. Az előleg fizetése minden esetben az utazási szerződés megkötése elismerésének minősül, a visszaigazolásban megjelöltek és az utazásszervező utazási feltételei szerint. Az utazási szerződés felmondására az utazásszervezőnek az adott útra vonatkozó egyedi vagy általános utazási feltételei irányadóak.